Unit Pengumpul Zakat

  • Mengelola Dana Zakat Masjid Raya VIP
  • Penerimaan dan Penyaluran ZIS
  • dst