TUNAIKAN ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH ANDA DI MASJID RAYA VILA INTI PERSADA

Badan ZIS Masjid Raya Vila Inti Persada telah resmi menjadi Unit Pengumpul Zakat di bawah Badan…